Temel analiz incelemelerinde genel ekonominin ardından sektör analizi gerçekleştirilerek sektörün karlılığı ve gelecek beklentisinin ne yönde olacağı araştırılır.

Hane halklarının talepleri, hükümet politikaları, ticaret uygulamaları sektörleri büyük oranda etkilemektedir.

Sektörün büyümesi ve olumlu sonuçlar vermesinde ekonominin de büyük etkisi vardır.

Sektörün karlılığı ve sektörün gelecekte olumlu yönde ilerlemesi, sektör de yer alan firmaların iyi sonuçlar elde edebileceğini gösterir. 

Sektör analizinden sonra sektörde yer alan firmalar için firma analizi yapmak gerekir.

Sektör analizi ile varılmak istenen sonuç sektörleri inceleyerek hangi sektörün daha karlı bir sektör olacağını konusunda bilgilendirme yapıyoruz.

Sektör analizi yapılırken

  • Teknoloji
  • Ürün Yaşam Eğrisi
  • Arz ve Talep İlişkileri
  • Karlılık Oranları
  • Rekabet Koşulları
  • Sanayinin Yapısı
  • Rekabet Koşulları
  • Yasal Düzenlemeler
  • Hammadde Bulunabilirliği ve Temini